چهارشنبه، 2 اسفند، 1402

درباره نافچ

نافج یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهرکرد قرار دارد. نافچ  یکی از شهرهای ورزشی شهرستان شهرکرد به‌شمار می‌آید. شغل مردم این شهر زراعت و دامپروری و از صنایع دستی آن قالی‌های بختیاری است. این شهر دارای پیشینه ادبی قوی می‌باشد.  

نافج یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهرکرد قرار دارد. نافچ  یکی از شهرهای ورزشی شهرستان شهرکرد به‌شمار می‌آید. شغل مردم این شهر زراعت و دامپروری و از صنایع دستی آن قالی‌های بختیاری است. این شهر دارای پیشینه ادبی قوی می‌باشد.